fbpx
קרדיט משה ברנשטיין

טופס בטיחות ואישור לחתימה

יש למלא בנפרד לכל מטייל

 1. רשאי לנהוג בריידר אדם בוגר מגיל 16 ומעלה בלבד בהצגת תעודת זהות. (ידוע לי שבמקרה של הזדהות כוזבת לא אכוסה מבחינת הביטוח וכל האחריות תחול עליי .)
 2. הפעילות בשטח בהכוונת והוראות המדריך בלבד.
 3. חובה להשתתף בתדריך ולקבל הדרכה בטרם הפעילות.
 4. אסורה ירידה /שינוי עצמאי ממסלול הפעילות. אין לרדת מהריידר בזמן רכיבה/תנועה ללא הסכמת המדריך.
 5. בסמכות המדריך ולפי שיקול דעתו, להפסיק את הטיול ו/ או להורות למשתתפים ו/ או למי מהם לחדול מכל פעילות . משתתף אשר פעילותו הופסקה לא יהיה זכאי להחזר כספי.
 6. חובה לחבוש קסדה במהלך הפעילות ,דואגים לבטיחותכם (לכל המעוניינים ניתן להגיע עם קסדה אישית מהבית תקנית/ בטיחותית).
 7. יש לרכב בנעליים סגורות.
 8. יש לאחוז בכידון בשתי ידיים במשך כל זמן הנהיגה. אין לצלם, לשתות או לאכול בזמן הנהיגה.
 9. יש לשמור על ניקיון המסלול, ואין להשליך פסולת כלשהיא במהלך הפעילות .
 10. הפעילות אסורה לחולי לב, נשים בהריון ובעלי מגבלה רפואית.
 11. הנני מצהיר/ה בזה כי לפי מיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה רפואית והנני כשיר/ה לנהיגה בריידר
 12. ידוע לי כי לריידר קיים ביטוח חובה בלבד, ובמקרה של כל פגיעה/ נזק לרבות נזקי צד ג' ועלות
 13. התיקון הנני מתחייב/ת לפצות פיצוי מלא את ריידר ים המלח (מבית אופני ים המלח) בגין כל נזק שיושת עליהם כתוצאה מכל נזק שיגרם מהפרתי את תנאי ההצהרה .
 14. מוסכם בזאת כי הנזק, הצורך ועלות התיקון יקבע ע"י היצרן מיא דיינמיקס או מאיר מכוניות וקביעתו והחלטתו הינה מחייבת ומקובלת עליי, אני מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או התנגדות בעניין מקצועיות ומומחיות המוסך.
 15. הנני מאשר/ת לפרסם תמונות שאופיע בהם במהלך הטיול .
 16. אני מאשר קבלת דיוור במייל או ווטסאפ. ניתן להתנתק בכל עת על פי חוק. 

יש למלא את הפרטים לאישור הוראות הבטיחות

* indicates required
email
First Name
Last Name
Phone Number

צלמו ותייגו אותנו:
אופני ים המלח
Dead Sea Bike

בכל שבוע תיערך הגרלה - התמונה הזוכה תזכה את הצלם בטיול זוגי חינם

האוכל

בחרנו לכם אותו בפינצטה. את השף שלנו, הבאנו כמו מהאגדות: עם עבר מפואר, ידע וניסיון שלא האמנו שנוכל למצוא. והכי כיף - הוא גם מקומי!

הלוקיישן

בין מצדה ועין גדי, לקליה וירושלים - בדיוק איפה שאין מה לאכול - כבר יש. לוקיישן מהמם עם כל מה שצריך, פלוס נוף שאין כמותו.

השירות

זה באמת לא חכמה, אחרי שנים בהן אנו צוברים את הרגישות והידע שנועדנו לשרת קבוצות (פנים, נכנסת ובעיקר חברות הפקה).

חוויות מהשטח

Verified by MonsterInsights